Povezani zapisi:

NazivMarčana
Mjesto/Županija/regijaIstarska
Geo X44.9549789
Geo Y13.9554911
  
rrep
 
11 (1-10)
Naziv zbirkeHrvatske narodne pjesme iz kotara Pule 1, 1952.
LokalitetHrvatska: Istarska ž.: Pula, Barban, Cveki, Mutvoran, Gajana, Grabri, Jukići, Krnica, Loborika, Marčana, Peruški, Puntera, Veliki Vareški, Rakalj, Šegotići, Kvarantija, Valtura.
Godina zapisivanja1952.
SignaturaIEF rkp 89
Tip građetekst
rrep
1
Naziv zbirkeHrvatski narodni običaji kotara Pule 1, 1952.
LokalitetHrvatska: Istarska ž.:Pula, Barban, Cveki, Grabri, Krnica, Kvarantija, Manji Dvori, Marčana, Melnica, Prodol, Puntera, Rakalj, Šegotići, Valtura.
Godina zapisivanja1952.
SignaturaIEF rkp 197
Tip građetekst
rrep
2
Naziv zbirkeKarabaićevi zapisi narodne muzike iz južne, jugoistočne i srednje Istre, 1968.
LokalitetHrvatska: Istarska ž.: Juršići, Vodnjan, Krajcar Breg, Žminj, Režanci, Svetvinčenat, Barban, Krnica, Manjadvorci, Marčana, Valtura, Puntera, Mutvoran, Medulin, Premantura, Pomer, Banjole, Kavran, Vinež, Čepić, Santalezi, Koromačno, Brgudac, Pazin, Pamići, Bazgalji, Novaki, Lindar, Filipani, Livaki, Katun, Rakalj, Cveki, Cukoni, Veliki Vareški, Gračišće; Kosovo: Janjevo, Đakovica; Makedonija: Skopje, Zlokućani.
Godina zapisivanja1968.
SignaturaIEF rkp 790
Tip građetekst
rrep
3
Naziv zbirkeMuzički folklor Istre (Muzikološka analiza Karabaićeve rukopisne zbirke istarskih narodnih popijevaka). Diplomskai rad - Muzička akademija u Zagrebu 1954.
LokalitetHrvatska: Istarska ž.: Barban, Krnica, Marčana.
Godina zapisivanja1954.
SignaturaIEF rkp 968
Tip građetekst
rrep
4
Naziv zbirkeNarodne pjesme, običaji, priče i poslovice iz Barbana, Krnice, Marčane i okolnih mjesta 1952.
LokalitetHrvatska: Istarska ž.: Barban, Krnica, Marčana.
Godina zapisivanja1952.
SignaturaIEF rkp 94
Tip građetekst
rrep
5
NaslovNarodne popijevke iz Istre, sv. I., 1946.
SignaturaIEF rkp N 36
Datum nastanka1946.
Tip građetekst
rrep
6
NaslovNarodne popijevke iz Istre, sv. I., 1952.
SignaturaIEF rkp N 151
Datum nastanka1952.
Tip građetekst
rrep
7
NaslovNarodne popijevke s otoka Krka, sv. I., (ONŽO NZ 73 a), 1946-1953.
SignaturaIEF rkp N 157
Datum nastanka1946.
Tip građetekst
rrep
8
Naslov1. Wolf, Ula (Uršula): Matetićevi zapisi istarskog muzičkog folklora (seminarski rad; Muzička akademija u Zagrebu); 2. Klobučar, A.: Analiza zbirke istarskih pjesama: zapisi I. Matetić-Ronjgova (seminarski rad; Muzička akademija u Zagrebu)
SignaturaIEF rkp N 300
Datum nastanka1954.
Tip građetekst
rrep
9
Naziv zbirkeRegistar pjevača i svirača iz Istre
LokalitetHrvatska: Istarska ž.: Buje, Kršin, Kaštel, Topolovac, Bašanija, Valle dell' Inferno, Dolinci, Hrvoji, Šćavonija, Gamboci, Dorina, Muntrilj, Lovrečica, Buzet, Vodice, Sveti Martin, Sveti Ivan, Štrped, Lanišće, Podgaće, Labin, Poreč, Lakovići, Kaštelir, Funtana, Baderna, Selina, Štifanići, Nova Vas, Vižinada, Pula, Marčana, Krnica, Barban, Medulin, Krmed, Rakalj, Šegotići, Smoljanci, Korenići, Peruški, Valtura, Veliki Vareški, Mutvoran, Loborika, Kanfanar, Vodnjan, Rovinj, Sošići, Rovinjsko Selo, Brajkovići; Primorsko-goranska ž.: Rijeka, Male Mune, Vele Mune.
Godina zapisivanja1952.
SignaturaIEF rkp 208
Tip građetekst
rrep
10
11 (1-10)