Povezani zapisi:

OsobaCeribašić, Naila
AfilijacijaIEF
BiografijaDiplomirala je 1990. i magistrirala 1993. na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije u Zagrebu, a doktorirala 1998. na Odsjeku za etnologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 1990. je suradnica Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu; od 2008. u zvanju znanstvene savjetnice. Usto od 1999. predaje pojedine etnomuzikološke predmete na Odsjeku za muzikologiju, a povremeno i na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju. Bavila se tradicijskom glazbom istočne Hrvatske, problemima etnomuzikološke glazbene analize, ulogom i funkcijom glazbe u kontekstu rata i političkih promjena, procesima festivalizacije, baštinskim programima u sferi javne prakse, rodnim aspektima glazbovanja, glazbenim izričajima manjinskih zajednica te teorijskim i metodološkim pitanjima etnomuzikologije. Autorica je knjige Hrvatsko, seljačko, starinsko i domaće: Povijest i etnografija javne prakse narodne glazbe u Hrvatskoj (2003.), četrdesetak znanstvenih članaka, devedesetak stručnih radova te urednica pet zbornika. Bila je članicom uredništva znanstvenih časopisa Narodna umjetnost (1999.-2011.) i Ethnomusicology (2009.-2010.).
  
Koncept Osobe
rrep
 
1 (1-10)
Naslov1) Istarski glazbenici, 5.-6.02.2000.; 2) Ob. Matunci, Veliko Trojstvo, 9.02.2000.
Datum snimanja2000.
SignaturaIEF video 751
Tip građevideo
LokalitetHrvatska: Istarska ž.: Lovrečica, Lanišće, Pagubice, Barban; Bjelovarsko-bilogorska ž.: Veliko Trojstvo.
rrep
1
1 (1-10)