Povezani zapisi:

OsobaĆaleta, Joško
God. rođ.-smrti1964. -
AfilijacijaIEF
BiografijaDr. sc. Joško Ćaleta rođen je u Trogiru 1964. godine. Diplomirao je glazbenu kulturu na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu 1988. godine s temom “Problemi prilikom interpretacije suvremene glazbe u radu sa amaterskim sastavima”, 1994. je magistrirao etnomuzikologiju na University of British Columbia u Vancouveru (Kanada) s temom “Social and Musical Structure of Klapa Singing Style: Dalmatia and Vancouver” pod mentorstvom prof. dr. Alana Thrashera, a doktorirao je 2012. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu obranivši disertaciju “Glazbovanje Dalmatinskog zaleđa: Interdisciplinarni antropološko-etnomuzikološki pristup glazbenoj praksi u kulturnom kontekstu” izrađenu pod mentorstvom nasl. izv. prof. dr. Grozdane Marošević. Od 1997. godine je asistent a potom i stručni suradnik u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu.
  
Koncept Osobe
rrep
 
2 (1-10)
Naslov1) Istarski glazbenici, 5.-6.02.2000. 2) Ob. Matunci, Veliko Trojstvo, 9.02.2000.
Datum snimanja2000.
SignaturaIEF video 751
Tip građevideo
LokalitetHrvatska: Istra: Lovrećica, Lanišće, Pagubice, Barban, Veliko Trojstvo.
rrep
1
Naziv zbirke43. MSF., 2009: Istarsko crkveno pučko pjevanje
LokalitetHrvatska Istra; Marčana, Lanišće, Sv. Petar u Šumi, Žminj
Godina zapisivanja2009
SignaturaIEF rkp 1959
Tip građetekst
rrep
2
2 (1-10)