NaslovSmotra u Puli 1952.
AutorTaš, Lelja; Žganec, Vinko
Autor istraživačTaš, LeljaŽganec, Vinko
Autor snimateljŽganec, VinkoTaš, Lelja
Signatura digitalne zbirkeIEF CD 165 = IEF mgtf B 28
LokalitetRudaniVodnjanBeli ManastirKistanjeŽegarŠašDvorišteSkelaVrginmostGlinaPula
LokalitetHrvatska: Istarska ž.: Pula, Rudani, Vodnjan, Medulin; Osječko-baranjska ž.: Beli Manastir; Šibensko-kninska ž.: Kistanje; Zadarska ž.: Žegar; Sisačko-moslavačka ž.: Šaš, Glina, Skela, Vrginmost; Karlovačka ž.: Dvorište.
Godina zapisivanja1952.
Jezik zapisivanjahrvatski
Vrsta građezvučni zapis
Tip građeaudio
Godina inventarizacije1998.
Formataiffmp3
InstitucijaIEF
Medij originalamgtf
OdgovornostEMI - CENKIIEF
Popisna listaInstitut za etnologiju i folkloristiku - Zagreb Fonoteka BROJ CD SNIMILI 165 V. Žganec i Lj. Taš B 28 Red. br. Podatak o snimku Pjevač, Vrijeme i Trajanje kazivač mjesto snimanja ___________________________________________________________________ Pula, 1952. Smotra u Puli 1 Mantinjada 2 sopele (malo) Rudani (?) 1,07 Pjevanje uz sopele 2 Balon 2 sopele 0,40 3 Pjevanje uz sopele 1,16 Talijanska grupa iz Vodnjana 4 Narodni običaji 4,45 Pjevanje na tal. jeziku (gudači) 5 Divojka se žene (bez najave) 0,29 6 Majka čini veliko veselje Dinka Butani-Barunci i 0,42 7 Majka čini veliko veselje, solo Ivan Matesić-Vedovo 0,32 8 U pameti ter se čini meni Dinka Busani-Barunci 0,38 9 Karolina dvi ćeri imase Marija Picini 0,29 10 Karulina tri sestre imate Jakobina Picini, 0,35 (ista pjesma kao br. 9) majka od Marije 11 Ovu zimu ti si govorila Dinka Busani-Barunci 0,35 12 Majka rodi jedinu ćericu Ivan Matesić-Vedovo i 0,32 Antonija Matesić 13 Druže Tito, ljubičice bijela Antonija Matesić i 1,14 Jolanda Busanić Beli Manastir 14 Baranjsko kolo (gajde) Slavko Bajić 1,05 15 Mađarac (gajde) - Ples u dvoje 0,45 Kistanje 16 Pjesma o V. ofanzivi (uz gusle) Andrija Kubac 1,27 (fragment - slabo gudi) 17 Vino pije 30 serdara (uz gusle) 0,37 (fragment) Žegar/Benkovac 18 Poskočnica (na ćurliku) Petar Komazec 0,48 19 Čobanska svirka (svirala) 0,49 (dvojnice) 20 Poskočnica (na diple) 0,55 Pododbor "Prosvete" Kistanje 21 Imam dragu ja u selu mome 0,51 (ojkalica) muški zbor 22 Crne oči svakomu su drage 0,49 (ojkalica) 23 Sve ću, majko, preboliti lako ženski zbor 0,21 24 Oj milane, moje milovanje 0,29 25 Mala moja, neko mi te ljubi 0,30 26 Bukovica sve od sebe dala muški zbor 0,37 27 Druže Tito, gđe si, gđe si Andrija Kubašić 1,09 Neka znade reakcija i grupa muškaraca 28 Vesela zabava seljačka Komazec Petar 1,11 (na diplama) ________________________________________________________________________________ Šaš (Sunja) 29 Dobra veče, naša majalice Pododbor "Prosvete" 1,41 (žetelačka) ženska grupa 30 Hajde, diko, da dijelimo jade 0,56 31 Tičica je pjevala muška grupa 1,32 Pjesme iz Gline: 32 Smiljem gora ograđena mješoviti zbor ? 0,57 33 Zeleni se u livadi trava 0,58 34 Svanu zora, a ja još kod dvora 0,52 35 Sitna je kiša padala 1,07 36 Oj ti, Maro, dušo moja ženska solo 0,48 37 Dolinom se šetala 0,40 Dvorište 38 Sve je lišće s hrasta popadalo Ogranak SS 1,16 mješoviti zbor 39 Kupi mi, ćako, volove 1,11 40 Zakukala siva kukavica 1,51 41 Majka Mari kose plela 1,07 42 Zeleno je lišće borovo 0,51 43 Pasla ovce Todora Pavušek Ivan (stari čobanin) 1,12 44 Slavonija đevojko 1,22 (varijanta pjesme: Slavonijo, zemljo plemenita - slabo) 45 Pjevaj mi, pjevaj, sokole 0,48 46 Drema mi se, spavala b' ja majko 0,45 Skela 47 Pijan pojdo' od grada Ogranak SS (predsjednik Bukovac, Luka) 1,38 48 Zračak viri kroz grančice mješovita grupa 1,37 49 Golubice bela 0,47 50 U livadi pod jasenom žena solo 0,45 51 Nekad sam ja najsretnija bila muški solo 0,41 52 Rasla mi, rasla... 1,09 53 Bog nam dao, Ivane... Ivan Pavušek 0,36 54 Bog nam dao, Ivane... 0,31 selo kraj Vrginmosta 55 Zaljubljeno srce moje muška grupa 0,59
Opće napomeneSNIMIO: Radio Zagreb – studio KD „Lisinki“ (? ova napomena nije navedena u bazi podataka ?)
  
Podređeni Povezano: 55
rrep