NaslovFolklorna glazbala Istre: dvojnice, šurle, roženica, mala i vela sopila, harmonika, mih.
Autor istraživačGalin, Krešimir
Autor snimateljGalin, Krešimir
Datum snimanja1986.
LokalitetHrvatska: Istarska ž.: Mali Golji, Raša, Drenje; Primorsko-goranska ž.: Kosi.
Popisna listaInstitut za etnologiju i folkloristiku — Zagreb VIDEOTEKA Broj vrpce: Snimio: 85 Krešimir Galin _______________________________________________________________________________ Red. Podatak o snimku Pjevač, kazivač Vrijeme i mjesto Napomena br. snimanja _______________________________________________________________________________ FOLKLORNA GLAZBALA ISTRE svirka na dvojnice, šurle, roženicu, malu i velu sopilu, harmoniku, mih. Mali Golji Istra, Labin 29.08.1986. 1. Panorama i istarska glazbala Dinko Miletić 2. svirka na dvojnice (4:3): "Istarski tanac" a) "na prebiranje" b) "za vrtit" 4. kantat u dvojnice pjesmu: "Ča si hčerka letnji dan delala" 5. svirka na dvojnice (4:3): "Kako su se čuvali volovi" 6. svirka na dvocijevne kler. sviraljke bez mješine "šurle": "Labinski tanac" a) "za prebiranje" b) "za vrtet" c) "na nogi" d) "okrenut, za vrtet" 7. svirka na šurle: "Pastirski" 8. svirka na mišnjice bez mješine: "Labinski tanac" a) "prebiranje" b) "za okrenut, za vrtet" 9. detalj zatvorenih donjih otvora cijevi mišnjica 10. svirka na malu sopilu: "Mantinjada" 11. svirka na velu sopilu: "Mantinjada" 12. svirka na dve sopile istovremeno: "Mantinjada" 13. svirka na dve sopile istovremeno: "Tanac" a) "za prebiranje" b) "na vrtet, okrenut" 14. svirka na maloj sopili: "Tanac" a) "za prebiranje" b) "na vrtenje" 15. svirka na veloj sopili: "Tanac" a) "na prebiranje" b) "za vrtet" 16. Portret Dinka Miletića i folklorna glazbala Raša, Istra 30.? 1986. 17. najava Milan Rajković, r. 31.03.1928., o. Luka, m. Marija 18. svirka na šurle pjesme: "Lipa Mare moja" 19. svirka na šurle: "Labinski tanac" 20. svirka na dvojnice: "Labinski tanac" 21. svirka na dvojnice: "Pastirsko" 22. svirana pjesma na dvojnice: "Justal sam se jedno jutro rano" 23. svirka na mišnjice: "Labinski tanac" a) "za prebiranje" b) "na okole" 24. svirka na malu sopelu: "Mantinjada" 25. svirka na velu roženicu: "Mantinjada" 26. svirka na malu roženicu: "Labinski tanac" a) "za prebiranje" b) "za vrtet" 27. svirka na velu roženicu: "Labinski tanac" a) "za prebiranje" b) "za okretat" Kosi kod Kapelice 3.08.1986. 28. najava Ecio Kos, r. 1936., o.Josip, M. Jehovina 29. svirka na "mih" s mješinom: "Peljat nevesto" 30. ugađanje jezičaka Franko Kos 31. ugađanje jezičaka preko mješine Ecio Kos, Franko Kos i probna svirka uz malu sopelu 32. ponovljena probna svirka 33. svirka male sopele uz mih: "Labinski tanac" 34. ponovljena ista svirka 35. ponovljeno ugađanje jezičaka 36. ponovljena svirka male sopele uz mih: "Labinski tanac" 37. ponovljena ista svirka male sopele uz mih: "Labinski tanac" 38. svirka male sopele uz mih :Polka 39. svirka na malu i velu sopelu: mala: Franko Kos "Labinski tanac" vela: Ecio Kos 40. ponovljena ista svirka 41. svirka na malu i velu sopelu: Mantinjada 42. svirka na malu i velu sopelu: starinska mantinjada 43. svirka na malu i velu sopelu: starinski tanac a) "na nogi" b) "na okole" 44. svirka na malu i velu sopelu: Polka 45. svirka na malu i velu sopelu:"na okle" 46. svirka na dvojnice: "s ovcami" Ecio Kos 47. svirka na dvojnice: Tanac - "na nogi" 48. svirka na dvojnice: Polka 49. svirka na malu sopelu i mih: Polka 50. pjevana pjesma (dvoglasno) Ecio, Franko i Paola Kos "Aj saki konac, aj kraja nema" 51. pjevana pjesma (dvoglasno) "Aj široko je more Jadransko" 52. dvojnice Hrvatin Đulia Hrvatin Đulio, r. 1951., o. Đulio, m. Milka Drenje 09. 1986. 53. svirka na mih s mješinom: Anton Blažina, r. 1913., "Labinski balon" o. Anton, m. Ivana 54. snimka panorame 55. svirka na mih: Guerino Bastianić "Istarski balon - svega po malo" 56. tarankanje uz mih Anton Blažina (na motive istarskog baluna) Guerino Bastianić 57. svirka na harmoniku i pjesma: Guerino Bastianić "motivi istarskog baluna" 58. TV emisija ?
Signatura originalaIEF video 85
InstitucijaIEF
Medij originalaVHS
Vrsta građepokretne slike
Tip građevideo
  
rrep